banner

Bảng giá nha khoa

Niềng răng

STT Dịch vụ Giảm giá Giá còn lại Số lượng Ghi chú
1 Khám và tư vấn Miễn phí
2 Chụp X - quang Miễn phí
3 Nhổ răng sữa trẻ em Miễn phí
4 Cạo vôi răng 50% 100,000 2 Hàm Miễn phí cạo vôi và đánh răng
5 Tẩy trắng răng 50% 200,000 1 Hàm
6 Tẩy trắng răng 50% 200,000 1 Hàm
7 Tẩy trắng răng 50% 500,000 1 Hàm

Trồng răng Implant

STT Dịch vụ Giảm giá Giá còn lại Số lượng Ghi chú
1 Khám và tư vấn Miễn phí
2 Chụp X - quang Miễn phí
3 Nhổ răng sữa trẻ em Miễn phí
4 Cạo vôi răng 50% 100,000 1 Hàm Miễn phí cạo vôi và đánh răng
5 Cạo vôi răng 50% 100,000 1 Hàm Miễn phí cạo vôi và đánh răng
6 Cạo vôi răng 50% 100,000 1 Hàm Miễn phí cạo vôi và đánh răng
7 Cạo vôi răng 50% 100,000 1 Hàm Miễn phí cạo vôi và đánh răng
8 Cạo vôi răng 50% 100,000 1 Hàm Miễn phí cạo vôi và đánh răng

Nha khoa thẩm mỹ

STT Dịch vụ Giảm giá Giá còn lại Số lượng Ghi chú
1 Khám và tư vấn Miễn phí
2 Chụp X - quang Miễn phí
3 Nhổ răng sữa trẻ em Miễn phí
4 Tẩy trắng răng 50% 200,000 1 Hàm
5 Tẩy trắng răng 50% 200,000 1 Hàm
6 Tẩy trắng răng 50% 200,000 1 Hàm
7 Tẩy trắng răng 50% 200,000 1 Hàm
8 Tẩy trắng răng 50% 200,000 1 Hàm
X

    Đặt lịch hẹn